• Alinenkatu 9, 23500 Uusikaupunki
  • 044 070 2101
  • tanja.runola@siivosenkukkapirtti.fi

Perunkirjoitus | Uusikaupunki

Olemme toimittaneet perunkirjoituksia jo vuodesta 2003 asti

Annamme asiakkaalle sitovan hinta-arvion perunkirjoituksen toimittamisesta. 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Muutenkin perunkirjaan tulee kaikki tiedot, joilla on merkittävä vaikutus perintöveroon sekä perinnönjakoon nähden. Perintöverotus laaditaan ensisijaisesti perunkirjan tietojen perusteella. Tämän vuoksi perunkirjaa voidaan pitää perintöveroilmoituksena ja perinnönjaon perustana.  

Perunkirjoitus on pakollinen toimenpide. Perunkirja on laadittava aina Suomessa vakinaisesti asuneen ihmisen kuoltua.  Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Määräaikaa voidaan pidentää viranomaisen päätöksellä. Päätöksen määräajan lisäämisestä yleensä tekee verohallinto. Määräajan pidennystä voi käytännössä hakea mistä tahansa Verohallinnon toimispisteestä. 

Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle. 

Ota yhteyttä »

Pesänosakkaat

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Viime kädessä perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan henkilö, jolle vainajan omaisuuden hoito lähinnä kuuluu.

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen eli testamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Puoliso ei ole siinä tapauksessa pesän osakas, jos omaisuuden ositus on toimitettu tai puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Poikkeuksena kuitenkin on tilanne, jossa eloonjäänyt puoliso on perillinen tai testamentin saaja.

Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat ja leski. Kutsu perunkirjoitukseen voidaan antaa joko, suullisesti tai kirjallisesti kaikille pesänosakkaille. Perunkirjoitus voidaan toimittaa, vaikka kaikki pesän osakkaat eivät osallistuisi perunkirjoitustilaisuuteen.

Perunkirjoitukseen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan.